Matemàtiques

Arrodoniment Arrels Àrea de triangles Àrea de rectangles Àrea de polígons Calcular
Classificació d'angles Classificació de polígons

Classificació de triangles i quadrilàters

Comparació de fraccions Comparació de nombres decimals Comparació de nombres naturals
Calcular la fracció d'una quantitat. Dividir nombres decimals

Dividir per una xifra

Dividir per dues xifres Dividir per 3 xifres Dividir per dues i tres xifres
Dividir per la unitat seguida de zeros Divisió de fraccions Descomposició de nombres Fraccions equivalents Mesurar angles Mesurar segments
Multiplicar per una xifra Multiplicar per dues xifres Multiplicar per tres xifres Multiplicar nombres decimals Múltiples i divisors Multiplicació de fraccions
Multiplicació i divisió de fraccions Nombres romans Operacions combinades

Operacions amb fraccions de diferents denominadors

Ordenació nombres decimals Ordenació nombres naturals
Perímetre de polígons Potències Restar fraccions amb diferents denominadors Restar fraccions amb denominadors iguals Rodes de Càlcul Sistema Mètric Decimal
Sèries numèriques Sumar fraccions amb diferents denominadors Sumar fraccions amb denominadors iguals Sumar i restar fraccions amb diferents denominadors Sumar, restar i multiplicar Sumar i restar nombres decimals
Taules variades.          

Tornar